Patiƫnteninformatie

PALGA

In de patiëntenfolder Pathologieonderzoek van PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) wordt in woord en beeld uitgelegd wat er met het ingezonden weefsel en celmateriaal gebeurt op het laboratorium. Daarnaast staat in de folder beschreven wat er met de gegevens gebeurt na een pathologieonderzoek.

 

NVVP

De Nederlandse Vereniging voor Pathologie beschikt over een patiëntenfolder waarin wordt uitgelegd, waarom en hoe lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt wordt, waarom dit belangrijk is, en hoe patiënten eventueel bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van hun lichaamsmateriaal in onderzoek.
In een andere folder wordt het bewaren van lichaamsmateriaal in pathologie laboratoria beschreven.

 

Informed consent

Voor een behandeling of onderzoek moet een patiënt toestemming geven (consent). Om die toestemming te kunnen geven moet de patiënt geïnformeerd (informed) zijn over de aard van de behandeling / diagostiek, de mogelijke complicaities en eventuele andere mogelijkheden van behandeling / diagnostiek. Dit is een taak van de behandelaar.
Het laboratorium PZWN beschouwt het feit dat er een (digitaal) ingevuld aanvraagformulier is ingediend, als verleende toestemming voor het uit te voeren onderzoek.